Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (2. schůze předsednictva) - 9.2.2011


ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení

► MUDr. Karel Roztočil CSc. (27.03.1941, člen ČLS JEP od 1993, čestné členství OS uděleno 23. 3. 2001)
Žádost podává: MUDr. Jiří Spáčil, CSc., místopředseda ČESKÉ ANGIOLGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
Předání: 24.2.2011 Angiologické dny, Praha

► Doc. MUDr. Marie Staňková CSc. (02.04.1941, členka ČLS JEP od 1976, čestné členství OS uděleno 13. 4. 2001)
Žádost podává: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., členka výboru ČESKÉ SPOLEČNOSTI INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP
Předání: duben 2011