Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (3. schůze předsednictva)

MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení


MUDr. Karel Staněk
(17.04.1943, člen ČLS JEP od roku 1972) - Žádost podává prim. MUDr. Jindřich Charouzek – předseda SL Tábor ČLS JEP.


prof. MUDr. Jaroslav Toman, DrSc.

doc. MUDr. Pavel Hanek, CSc.
- Žádosti podává prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. člen výboru Maxillofaciální chirurgie ČLSJEP, přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN