Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (3. schůze předsednictva) - 7.4.2010


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► MUDr. Karel Nouza DrSc. (21.05.1930, čestné členství OS 12. 1. 2001, člen ČLS JEP od 1977)

Žádost podává Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP – doc. MUDr. Vít Petrů,Csc. Předseda ČSAKI

► Prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc. (01.03.1940, čestné členství OS od 7. 12. 2000, člen ČLS JEP od 1970)

Žádost podává Společnost infekčního lékařství ČLS JEP – Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., předsekyně SIL ČLS JEP

► prof. MUDr. Zdeněk Štembera DrSc. (23.06.1920, čestné členství OS od 1. 1. 1993, člen ČLS JEP od 1955)

Žádost podává Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP – MUDr. Petr Velebil, vědecký sekretář ČGPS

►Doc. MUDr. Ivan Hadraba CSc. (02.03.1930, čestné členství OS od 20. 4. 2009, člen ČLS JEP od 1960)

Žádost podává Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP – MUDr. Karel Čížek, předseda OP