Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (4. schůze předsednictva) - 19.5.2010


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

►doc. MUDr. Alois Kopecký, CSC. (15.6.1920, čestné členství OS 7. 12. 2000, člen ČLS JEP od 1959)

Žádost podává ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP – prof. MUDr. Jan Janda, DrSc. – předseda ČPS ČLS JEP

► prof. MUDr. Jiří Homolka DrSc. (03.08.1950, čestné členství OS 12. 1. 2001, člen ČLS JEP od 1977)

Žádost podává ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP – Doc. MUDr. František Salajka CSc. – člen výboru ČPFS ČLS JEP

► prof. MUDr. Jiřina Martínková DrSc. (25.07.1940, čestné členství OS 7. 12. 2000, člen ČLS JEP od 1966)

Žádost podává ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EXPERIMENTÁLNÍ A KLINICKOU FARMAKOLOGII A TOXIKOLOGII ČLS JEP – prof. MUDr. Geršl Vladimír CSc. předseda ČSEKFT ČLS JEP

► prof. MUDr. František Perlík DrSc. (12.08.1940, čestné členství OS 7. 12. 2000, člen ČLS JEP od 1969)

Žádost podává ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EXPERIMENTÁLNÍ A KLINICKOU FARMAKOLOGII A TOXIKOLOGII ČLS JEP – prof. MUDr. Geršl Vladimír CSc. předseda ČSEKFT ČLS JEP


ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení
► prof. MUDr. Jan Švihovec DrSc. (26.05.1937, čestné členství OS 1. 1. 1998, člen ČLS JEP od 1962, udělení medaile ČLS JEP 2002)

Žádost podává ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EXPERIMENTÁLNÍ A KLINICKOU FARMAKOLOGII A TOXIKOLOGII ČLS JEP – prof. MUDr. Geršl Vladimír CSc. předseda ČSEKFT ČLS JEP