Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (4. schůze předsednictva)


doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.
(23.2.1943, člen ČLS JEP od roku 1969) - Žádost podává MUDr. František Vorel, CSc. – místopředseda Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP.