Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (5. schůze předsednictva)


MUDr. Jindřich Prokop
(14.10.1923, člen ČLS JEP od roku 1989) - Žádost podává doc. MUDr. František Salajka , CSc. – člen výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.


prof. MUDr. Daniela Pelclová CSc.
10.06.1953. člen ČLS JEP od roku 1993) - Žádost podává doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. – předseda výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP.