Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (6. schůze předsednictva) - 1.9.2010


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

►prof. MUDr. Miloš Pešek CSc. (01.10.1950, čestné členství OS 7. 12. 2000, člen ČLS JEP od 1977) Žádost podává ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP – Doc. MUDr. František Salajka CSc. – člen výboru ČPFS ČLS JEP Předání: 8.10.2010, Brno

► MUDr. Josef Richter (08.02.1935, čestné členství OS 24. 3. 2005, člen ČLS JEP od 1971) Žádost podává: ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE ČLS JEP – Doc. MUDr. Petrů Vít CSc.; předseda ČSAKI ČLS JEP Předání: 24.9.2010, XVIII. Severočeská imunologická konference, Ústí and Labem

► prim. MUDr.Viktor Kašák (17.12.1950, čestné členství OS 7. 12. 2000, člen ČLS JEP od 1980) Žádost podává: ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP – Doc. MUDr. František Salajka, CSc.; člen výboru ČPFS ČLS JEP Předání: 3.12.2010, Praha

► MUDr. Jiří Appelt (29.09.1939, čestné členství OS 31. 10. 2007, člen ČLS JEP od 1969)

► MUDr. Marcela Bradáčová (14.10.1945, čestné členství OS 29. 10. 2002, člen ČLS JEP od 1974) Žádosti podává: SPOLEČNOST VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍČLS JEP – Doc. MUDr. Býma Svatopluk CSc.; předseda SVL ČLS JEP Předání: 10. listopadu 2010, během XXIX. výroční konference SVL ČLS JEP v Karlových Varech.