Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (6. schůze předsednictva)


prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.
(24.06.1938, člen ČLS JEP od roku 1972, čestný člen OS od roku 1998) - Žádost podává prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. – vědecký sekretář České hematologické společnosti ČLS JEP


prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
(22.10.1928, člen ČLS JEP od roku 1957, čestný člen OS od roku 1998) - Žádost podává doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. – předsedkyně Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP


prof. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc. – in memoriam
(9.7.1926, člen ČLS JEP od roku 1955, čestný člen OS od roku 1994) - Žádost podává doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. – předsedkyně České oftalmologické společnosti ČLS JEP