Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (7. schůze předsednictva) - 2.9.2009


Čestné medaile ČLS JEP – návrhy na udělení

►prim. MUDr. Luboš Kotík CSc.
Žádost podává Česká internistická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (Předání 13.9.2009 – Kongresové centrum Praha, zahájení XVI. výročního sjezdu ČIS ČLS JEP)

►doc. MUDr. Roman Schröder, CSc.
Žádost podává Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (Předání 4.-6.11.2009, zámek Štiřín).

► Professor Galal Zaki Said
Žádost podává Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP ČLS JEP – Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. (Předání 2.9.2009, Lékařský dům Praha)

► Prof Dr med Geert Mortier
Žádost podává Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP ČLS JEP – Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. (Předání 2.9.2009, Lékařský dům Praha)