Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (7. schůze předsednictva)


►prof. MUDr. Ivo Hána, CSc.
(11.03.1928, člen ČLS JEP od roku 1995, čestný člen OS od roku 2003) - Žádost podává Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. – předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP


►prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.
(22.10.1943, člen ČLS JEP od roku 1981, čestný člen OS od roku 2004)
►prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.
(28.5.1928, člen ČLS JEP od roku 1973, čestný člen OS od roku 2003) - Žádosti podává prof. MUDr. J.Pokorný, DrSc. – předseda České fyziologické společnosti ČLS JEP


►prof. Juan E. Mezzich,M.D., Ph.D.
(1945, předseda Světové psychiatrické společnosti) - Žádost podává prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. – předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP


► prof. MUDr. Jiří Veselý CSc.
(09.11.1953, člen ČLS JEP od roku 1986)
►Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc.
(18.8.1950, člen ČLS JEP od roku 1981) - Žádosti podává doc. MUDr. J. Měšťák, CSc. – člen výboru Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP