Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (7. schůze předsednictva) - 6.10.2010


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc. (25.07.1950, člen ČLS JEP od 1980, čestné členství OS uděleno 14. 11. 2007)
Žádost podává: prim. MUDr. Miroslav Procházka, místopředseda SPOLEČNOSTI PRO VYUŽITÍ LASERU V MEDICÍNĚ
Předání: Konference OS v Brně, dne 20.11.2010

►Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc. (10.5.1938)
Žádost podává: prof. Blahoš
Předání: Jubilejní slavnostní schůze ppři příležitosti 90. Výročí založení Spolku slovenských lékařů v Bratislavě (20.10.2010, Bratislava).

►Mohamed AlamEldin
►Prof. George P Lyritis, MD, PhD
Žádosti podává: prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., přeseda SPOLEČNOSTI PRO POJIVOVÉ TKÁNĚ
Předání: The 12th Symposium Prague-Sydney-Lublin, LD Praha, dne 1.10.2010