Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (8. schůze předsednictva)


► prof. Jacques Cheneau, MD

► prof. Tomasz Karski, MD, PhD

► prof. Georg Neff, MD

► prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
(23.07.1929, čestný člen OS Pediatrické od roku 1998 a Pneumologické od roku 2000)

- Žádosti podává Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. – předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP