Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (8. schůze předsednictva) - 7.10.20009


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení

► prof. Dr. med. Dr.h.c. Thomas Ruzicka.
(12.1.1952) Žádost podává Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Petr Arenbegrer, DrSc. MBA Předání: 7.11.2009, V. kongres ČDS a SDS, aula Karolína, Praha
Čestné členství ČLS JEP – návrhy na udělení

► prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
(3.10.1929, medaile ČLS JEP udělena v roce 2005) Žádost podává Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP – MUDr. Vladimír Dvořák Předání: 22.10.2009, vědecká konference, Bratislava