Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (9. schůze předsednictva)


► Prof. MUD. Zdeněk Mareček, DrSc. (22.05.1938, člen ČLS JEP od roku 1969; čestný člen Hepatologické společnosti od roku 1994, čestný člen ČLS JEP od roku 1997). - žádost podávají prof. MUDr. Patr Hůlek,CSc. (předseda) a MUDr. Stanislav Plíšek, PH.D. (vědecký sekretář) České hepatologické společnosti