Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (9. schůze předsednictva) - 4.11.20009


MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení


► prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
(27.01.1921, čestný člen OS od 1997) Žádost podává Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP – Petra Zajíčková, Sekretariát Neurochirurgické společnosti ČLS JEP Předání: 4.-6.11.2009, Zámek Štiřín