Aktuality

Návrhy na ocenění - udělení medaile ČLS JEP (9. schůze předsednictva) - 8.12.2010


ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení

► Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (29.1.1951, člen ČLS JEP od 1977, čestné členství OS uděleno 30. 5. 2002, medaile ČLS JEP na návrh OS byla udělena 1. 1. 2006)
Žádost podává: Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., vědecký sekretář PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
Předání: v únoru 2011, Praha