Aktuality

Návštěva Slovenské lékařské společnosti u ČLS JEP v Praze

Dne 30. května 2016 navštívila vedení ČLS JEP, z.s. delegace partnerské Slovenské lekárske spoločnosti za účelem pracovního jednání o další spolupráci a vzájemných vztazích.

Tradičně příjemného jednání se zúčastnili prezident SLS prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., PhDr. Želmíra Mácová a JUDr. Mária Mistríková, obě z ředitelství SLS.