Aktuality

Nové složení předsednictva a revizní komise ČLS JEP (2011-2014)

Nové složení předsednictva a revizní komise ČLS JEP (2011-2014)

Na volebním Sjezdu delegátů ČLS JEP dne 31.1.2011 byli zvoleni tito funkcionáři do předsednictva a revizní komise ČLS JEP.

Předsednictvo ČLS JEP:

 • předseda: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.                          
 • 1. místopředseda: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.              
 • 2. místopředseda: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
 • vědecký sekretář: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA                      
 • pokladník: prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.                            

Členové předsednictva:

 • prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
 • prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA  
 • prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.  
 • MUDr. Hana Cabrnochová
 • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA   
 • prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.. 
 • MUDr. Otto Herber
 • prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 
 • prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA  

Revizní komise ČLS JEP: 

 • předseda RK: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.  
 • místopředseda RK: prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. 

Členové RK:

 • MUDr. František Neradílek
 • plk. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
 • PhDr. Anna Arnoldová