Aktuality

Novým předsedou ČLS JEP je prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Novým předsedou ČLS JEP je prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Složení předsednictva ČLS JEP:
(zvoleno na Sjezdu delegátů dne 28. ledna 2015)

Předseda:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Čestný předseda:

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

I. místopředseda:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

II. místopředseda:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

III. místopředseda:

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Vědecký sekretář:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Pokladník:

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Členové:

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

 

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

 

MUDr. Otto Herber

 

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

 

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

 

prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Revizní komise

Předsedkyně:

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Místopředseda:

prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Členové:

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

 

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

 

Usnesení Sjezdu delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně ke stažení zde [PDF].