Aktuality

Ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (9. schůze předsednictva) – 5. 12. 2012

Čestná medaile ČLS JEP - návrhy na udělení:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.                                             

(čestný člen Sexuologické společnosti ČLS JEP je od roku 2008)

Žádost podává: Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. (vědecký sekretář SS ČLS JEP)

Předání: 21. 2. 2013, Praha