Aktuality

Ohodnocení vědeckých prácí za rok 2008

Ohodnocení vědeckých prácí za rok 2008
Členové předsednictva na své schůzi 2.9.2009 jednohlasně schválili ohodnocení navržených vědeckých prací, vydaných v roce 2008. Ohodnoceny byly tyto publikace:

1. cena za knižní publikaci: Viktor Kašák, Vladimír Koblížek a kol. - Naléhavé stavy v pneumologii (Maxdorf Jessenius, Praha 2008, ISBN 978-80-7345-158-5)

2. cena za knižní publikaci: Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kol. - Preventivní medicína (Maxdorf Jessenius, Praha 2008, ISBN 978-80-7345-160-8)

3. cena za knižní publikaci: Jiří Beran, Jiří Havlík a kol. - Lexikon očkování (Maxdorf Jessenius, Praha 2008, ISBN 978-80-7345-164-6)

4. cena za časopiseckou publikaci: Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. a kolektivu autorů – za soubor 14 prací z oboru neurovědy

Slavnostní předání cen se uskuteční 27.10.2009 v 16,00 hodin v Zaháňském salónku Vladštejnského paláce - v prostorách Senátu.