Aktuality

Omluva sekretariátu ČLS JEP

Omluva sekretariátu ČLS JEP

Poprvé jsme v letošním roce přistoupili ke změně tradičního způsobu platby členských příspěvků a na četná přání členů ČLS JEP jsme elektronicky obeslali s výzvou k platbě ty členy, kteří nahlásili do centrální evidence členů svou emailovou adresu (členům bez emailové adresy bude Českou poštou doručena klasická poštovní poukázka).

Smluvní IT firma však bohužel rozeslala omylem výzvu k platbě i na ty emailové adresy, které patří neaktivním členům. Rádi bychom se touto cestou upřímně omluvili za způsobené nepříjemnosti.

IT firma se nám omluvila a urychleně rozeslala e-mail neaktivním členům s tím, že šlo o nepravdivou informaci. V této chvíli postupně vyřizujeme řadu dotazů souvisejících s platbou členských příspěvků.

Ty, kterým přišla výzva nedopatřením, znovu ujišťujeme o tom, že budou s náležitým respektem vyrozuměni, a omluvíme se za vzniklou situaci.

Ještě jednou se tedy za vzniklé nepříjemnosti omlouváme a zároveň děkujeme za přízeň a shovívavost.
Velmi si toho vážíme. 

Sekretariát ČLS JEP