Aktuality

Oznámení o změně na funkci ředitelky sekretariátu ČLS JEP od 1. 10. 2020

S účinností od 1. 10. 2020 nastoupila do funkce ředitelky sekretariátu ČLS JEP, z.s. paní MONIKA ŠENDEROVÁ.

Kontaktní informace: e-mail: monika.senderova@cls.cz tel. 224 266 215, mobil: 731 476 665.

Prosíme Vás o respektování změny na všech dokumentech, které budete připravovat a zasílat.