Aktuality

Pocty udělené členům České lékařské společnosti (I.-III.Q 2013)

Pocty udělené členům České lékařské společnosti (I.-III.Q 2013)

Čestné členství udělené odbornými společnostmi ČLS JEP

ČESKÁ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ SPOLEČNOST
MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST
MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.

ČESKÁ PEDIATRICKO-CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.

MUDr. Vladimír Kvasil
MUDr. Marta Kudláčková, CSc.

ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST
Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

ČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
Prof. Michael J. Lee, M.Sc., FRCPI, FFR, FSIR, EBIR

SPOLEČNOST BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY
Ing. Antonín Grošpic, CSc.
Prof. Marion Ball

SPOLEČNOST PRO TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ
Zuzana Pospíšilová
Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.
MUDr. Hana Koblížková
MUDr. Petra Kořínková, CSc.
MUDr. Jitka Kracíková
Jitka Pavlíková
Miloslava Šantrůčková
MUDr. Eva Tesařová
MUDr. Lenka Walterová

ČESKÁ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY a MEDICÍNY KATASTROF
MUDr. Ilja Deyl
MUDr. Milan Ticháček
Prof. Dr. David Williams

ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
Doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
MUDr. Martin Hadrava
Doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D.
Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST
MUDr. František Pátek, CSc.

ČESKÁ SPOLEČNOST OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU
Prof. MUDr. Juraj Koval´, CSc.
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Dr.h.c.
Prof. Kwang Hyun Kim, M.D.

ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE
RNDr. Laďka Rozprimová
MUDr. Jitka Škovránková
MUDr. Václava Gutová
RNDr. Milan Paulík, CSc.
MUDr. Alois Hofštetr
MUDr. Stanislava Štěpánová-Honzová
MUDr. Eva Daňková, CSc.
MUDr. Ester Seberová

ČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST
Prof. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc.
MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D.
Prof. Jawed Fareed, Ph.D.

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKUPUNKTURISTICKÁ SPOLEČNOST
MUDr. Vladimíra Brychtová
MUDr. Helena Čutová
MUDr. František Filípek
MUDr. Milan Stránecký
MUDr. Michal Strnad
MUDr. Zuzana Vančuříková
MUDr. Ivan Vondřich

ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
MUDr. Jaroslava Voglová
MUDr. Jaromír Gumulec
Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.
MUDr. Lenka Walterová
Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Hana Šubrtová
Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

SPOLEČNOST REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY
Doc. MUDr. Vladimír Kříž

SPOLEČNOST KLINICKÉ FARMAKOLOGIE
Prof. Folke Sjöqvist, M.D., Ph.D.

ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Dr. David J. Wilkinson

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE
Dr. Bernard Gouget,Ph.D.
Bc. Jana Blažková
RNDr. Miloš Votruba, CSc.

ČESKÁ DERMATOVENEROLOGICKÁ SPOLEČNOST
Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.
MUDr. Bohumila Poddaná
MUDr. Jaroslav Dragon
MUDr. Jitka Dobešová
MUDr. Jiřina Macháčková, CSc.
MUDr. Tomáš Frey, CSc.
MUDr. Jiří Štork, CSc.

ČESKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLEČNOST
MUDr. Ivana Líbalová
Prof. Dr. Thomas Rösch

ČESKÁ SPOLEČNOST GERONTOLOGICKÁ A GERIATRICKÁ
Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
Doc. MUDr. Jan Pech, CSc.
Prof. Tore Kristian Kvien, MD, PhD

SPOLEČNOST INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ
MUDr. Václav Chmelík

SPOLEČNOST PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI
MUDr. Petr Riesel, CSc.
Arnoštka Maťová

SPOLEČNOST PRO METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ SKELETU
Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

SPOLEČNOST PATOLOGICKÉ A KLINICKÉ FYZIOLOGIE
RNDr. Miloš Votruba, CSc.

ČESKÁ OFTALMOLOGICKÁ SPOLEČNOST
MUDr. Michal Janek

ČESKÁ SPOLEČNOST NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
RNDr. Vojtěch Ullmann
MUDr. Jan Šantora

SPOLEČNOST PRO POJIVOVÉ TKÁNĚ
Prof. Mikhail Dudin, MD, PhD, DScM

ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST
Prof. Oláh Attila, MD, PhD

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST
Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

ČESKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLEČNOST
Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
Doc. MUDr. Helena Riegerová, CSc.

SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
MUDr. Jitka Částková, CSc.
Prof. MUDr. Václav Hájek, CSc.

Čestná rada České chirurgické společnosti ČLS JEP

Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Kitka, Ph.D.
MUDr. Georgios Karadzos
Prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc.
Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
MUDr. Jan Smetka

Maydlova medaile České chirurgické společnosti ČLS JEP

Prim. MUDr. Ondrej Ferenčík
Prim. MUDr. Miroslav Mytnik, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Žaloudík
Prim. MUDr. Andrej Ferenčík
Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

Cena Karla Rašky Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

V. Hanulík, M. Chromá, M. A. Webber, R. Uvízl, R. N. Whitehead, S. Baugh, M. Htoutou Sedláková,
M. Kolář: Záchyt kmenů Burkholderia cepacia komplex ve Fakultní nemocnici Olomouc

Čestné uznání odborné společnosti ČLS JEP

ČESKÁ FARMACEUTICKÁ SPOLEČNOST
RNDr. At PhMr. Sidonio Hanzlíček
RNDr. At PhMr. Paulo Drabek
Doc. RNDr. At PhMr. Václav Rusek
Prof. RNDr. At PhMr. Dr.h.c. Jan Solich, CSc.

SPOLEČNOST HYGIENY A KOMUNITNÍ MEDICÍNY
Doc. MUDr. Jaroslav Kříž
Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Ing. Bohdan Rameš

ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST
Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, Ph.D.
Mgr. Eliška Václavíková
MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST - původní vědecké práce
MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
Mgr. Karolína Kramarzová, Ph.D.
Doc. MUDr. Edgar Fabera, CSc.