Aktuality

Podzimní kemp mediků v Nemocnici Pelhřimov

Podzimní kemp mediků v Nemocnici Pelhřimov

Dobrý den, vážení,
dovoluji si Vás jménem Nemocnice Pelhřimov oslovit a na základě našich vzájemných dobrých vztahů požádat o spolupráci.

Pelhřimovská nemocnice pořádá první ročník Podzimního kempu pro mediky, a hledá co nejširší záběr pro komunikaci a následnou distribuci pozvánek, ať na webových stránkách či sociálních sítích.

Více informací níže a v pozvánce, kterou naleznete v příloze s tím, že se jedná o skvělou příležitost pro mediky, kteří se chtějí seznámit s prací ve zdravotnickém zařízení okresního formátu, které má řadu vyhlášených oddělení. Ubytování a stravu účastníkům hradí Nemocnice Pelhřimov.

Podzimní kemp mediků v Nemocnici Pelhřimov
Studenti čtvrtých až šestých ročníků lékařských fakult se mohou hlásit na Podzimní kemp mediků Nemocnice Pelhřimov, který se uskuteční v termínu od 6. do 9. září 2021. Cílem je přiblížit studentům medicíny pracoviště pelhřimovské nemocnice formou stáží na vybraných odděleních např. anesteziologicko-resuscitační oddělení, chirurgické oddělení, interní oddělení, ortopedické oddělení, oddělení hematologie a transfúziologie nebo radiodiagnostické oddělení. Chybět nebude ani praktický nácvik metod pod odborným dohledem zkušených lékařů.
Kromě odborného programu je připraven kulturní program v podobě exkurze do pivovaru Kláštera v Želivě. 
Ubytování a stravu účastníkům hradí Nemocnice Pelhřimov s tím, že ubytování je zajištěno ve školícím a rekreačním středisku Trnávka. Kapacita kempu je maximálně 30 mediků.
Přihlášky (jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo a počet účastníků) zasílejte Mgr. Vladislavě Nováčkové (personální oddělení Nemocnice Pelhřimov) na e-mail: vnovackova@nempe.cz, tel.: 565355121 do pondělí 16. srpna 2021.

Pozvánka ke stažení zde [PDF]

Podobné články