Aktuality

Prohlášení ČLS JEP

Předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně vnímá současnou, extrémně napjatou situaci ve zdravotnictví jako důsledek 20 let přehlížených problémů, výrazně podhodnocených platů zdravotnických pracovníků a nehospodárnosti ve zdravotnictví.

V současné době však jde ještě o mnohem více: o ohrožení životu nemocných a zhroucení zdravotnického systému.

Naléhavě proto vyzýváme LOK i vedení MZ ČR, aby se vrátily ke konstruktivnímu jednání a oboustranně se snažily o dohodu, která umožní obnovení fungujícího zdravotnictví a chodu nemocnic.

Nejvyšší zájem, kterým je zdraví našich občanů, musí být respektován jak lékaři a jejich reprezentanty, tak i všemi, kteří o zdravotnickém systému rozhodují.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
MUDr. Otto Herber
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

V Praze dne 9. 2. 2011