Aktuality

Prohlášení předsednictva ČLS JEP k „tradiční čínské medicíně“

Předsednictvo:

  • je znepokojeno, že  poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 96/2004 Sb. doplněnou  předsedou zdravotního výboru prof. Vyzulou o pozměňovací návrh, kde léčitel „tradiční  čínské medicíny“ je zařazen mezi zdravotnické pracovníky.
  •  je přesvědčeno, že  „tradiční čínská medicína“ může mít určité příznivé léčebné účinky, ale nemá dostatečné vědecké  doklady o svém léčebném účinku a patří mezi metody léčitelské, nikoli zdravotnické.
  • nabylo přesvědčení, že prof. Vyzulou navržená změna zákona není v souladu s posláním a cíli ČLS JEP dle §2 Stanov ČLS JEP, a proto jej požádala, aby svůj názor o léčebném působení „tradiční čínské medicíny“ blíže vysvětlil a doložil.
  • vyzývá poslance, aby připravili samostatný  zákon, který by upravoval problematiku léčitelů a jejich léčebných metod. ČLS JEP je připravena poskytnout maximální potřebnou součinnost.

V Praze 30. 5. 2017