Aktuality

Rozeslání Časopisu lékařů českých 4/2015

Vážení členové České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.,

poprvé došlo k elektronickému rozeslání Časopisu lékařů českých (č. 4/2015), nejstaršího českého lékařského časopisu, všem členům ČLS JEP, z.s. Budeme se postupně snažit, aby byl časopis čtivější a zahrnoval přehledové články k aktuálním tématům i informace z ČLS JEP, z.s. V tomto roce vyjde ještě číslo 5 a 6 a v příštím roce se pokusíme přejít na vyšší periodicitu ( pravděpodobně 10 čísel ročně).
Na možnost stažení dalších elektronických čísel, Vás příště upozorníme e-mailem. V případě zájmu o publikování Vaší práce se prosím řiďte pokyny pro autory ČLČ.

Pokyny pro autory ke stažení zde [pdf].

S pozdravem
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
předseda ČLS JEP a vedoucí redaktor ČLČ