Aktuality

Společné stanovisko ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ke strategii adaptace České republiky na epidemii onemocnění Covid-19

Společné stanovisko ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ke strategii adaptace České republiky na epidemii onemocnění Covid-19
  • Doporučujeme zahájení permanentní, razantní, plošné a maximálně realistické informační kampaně o závažných následcích onemocnění Covid-19 a omezujících dopadech nárůstu počtu pacientů s Covid-19 na ostatní oblasti zdravotní péče v ČR.
  • Již probíhající očkovací kampaň musí výrazněji a silněji zdůrazňovat zdravotní rizika pro neočkované osoby. Doporučujeme změnu dikce očkovací kampaně směrem k maximálně realistickému zdůrazňování rizika smrti a/nebo závažného život ohrožujícího klinického průběhu u neočkovaných osob.
  • Doporučujeme prosazovat očkování proti nemoci Covid-19 s využitím všech dostupných nástrojů státní správy a zaměstnavatelů. Doporučujeme, aby očkování proti onemocnění Covid-19 bylo pro všechny zdravotníky a pracovníky ve zdravotních a sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, povinné.
  • Ohniska nákazy a šíření nákazy viru SARS-CoV-2 doporučujeme řešit, pokud to lze, lokálně a důrazně s plným využitím existujících pravomocí orgánů veřejného zdraví v jednotlivých krajích nebo regionech.
  • Vyzýváme všechny kolegy lékaře a zdravotníky, aby se zdrželi šíření jakýchkoli polopravd a dezinformací ohledně nemoci Covid-19, zejména ohledně očkování s tím spojeného, a drželi se striktně pravidel medicíny založené na důkazech. Poškozují tím nejen náš stav, ale hlavně své pacienty a zdraví občanů této země. Za své jednání nesou odpovědnost.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory