Aktuality

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP vyhlašuje veřejnou zakázku

Česká lékařská společnost JEP oznamuje, že její organizační složka - Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „ Dodávka software pro účely národního registru vyřazených dárců krve a registru vzácných dárců krve a vzácných erytrocytů “. Veškeré podrobnosti naleznete zde