Aktuality

Uctění památky 150 let od úmrtí Jana Evangelisty Purkyně dne 26. 7. 2019 u jeho hrobu

V neděli dne 28. 7. 2019 uplyne 150 let od úmrtí pravděpodobně nejvýznamnějšího a ve světě nejznámějšího českého vědce a zároveň  i předního představitele českého politického a společenského života 19. století  Jana Evangelisty Purkyně (1787 – 1869).

V pátek 26. 7. 2019 v 10:00 hodin připomene toto výročí Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s na Vyšehradském hřbitově v Praze. Její předseda prof. Štěpán Svačina zde společně s rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou a prorektorkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Alenou Chvátalovou uspořádají pietní akt a položí věnce k Purkyňovu hrobu. Přítomni budou též zástupci spolku Svatobor, který o hrob pečuje, a další osobnosti spjaté s odkazem J. E. Purkyně.

Článek Františka Houdka "Nenapravitelný stařec", který informuje o životě Jana Evangelisty Purkyně.