Aktuality

Udělení poct – Udělení medaile, čestného členství a zlaté medaile ČLS JEP (6. schůze předsednictva ČLS JEP) – 12. 6. 2012

Udělení poct – Udělení medaile, čestného členství a zlaté medaile ČLS JEP (6. schůze předsednictva ČLS JEP) – 12. 6. 2012

Čestná medaile ČLS JEP - návrhy na udělení:

►MUDr. Marie Veselovská

(čestná členka ČSAKI je od roku 2002)

Žádost podává: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. (předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP)

Předání : 10. 10. 2012, Liberec

 

►MUDr. Jiří Ehl

(čestný člen ČSAKI je od roku 2002)

Žádost podává: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. (předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP)

Předání: 10. 10. 2012, Liberec

   

Čestné členství ČLS JEP – návrh na udělení:

►  Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Žádost podává: Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP

Předání: proběhlo 6. 6. 2012, Praha

   

Zlatá pamětní medaile ČLS JEP – návrh na udělení:

►Doc. Ing. Josef Novotný, CSc.

(čestný člen ČHS ČLS JEP je od roku 2011, čestný člen ČLS JEP je od roku 2012, držitel Čestné medaile ČLS JEP je od roku 2012)

Žádost podává: Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP).

Předání: Bystřice nad Pernštejnem, 20. - 22. 6. 2012