Aktuality

UEMS Meeting 2010

Ve dnech 7. - 9. října 2010 se bude konat v Praze zasedání evropské rady Unie lékařů specialistů (European Union of Medical Specialists, EUMS), které bude organizačně a finančně zajišťovat Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Zasedání se účastní každoročně 120 - 140 delegátů z evropských zemí včetně nejvýznamnějších zástupců odborných lékařských společností. EUMS se zabývá principy postgraduální výchovy v jednotlivých specializačních oborech medicíny, včetně kvality výchovy a dále úrovní školících pracovišť. Vytváří základní dokumenty, které slouží členským zemím pro potřeby postgraduálního vzdělávání v lékařství.
Česká republika je řádným členem tohoto společenství od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004 a pravidelně se účastní jednání jeho rady. Zvolení Prahy jako místa konání této prestižní akce je výrazem uznání výchovy v medicíně v naší zemi.

Web zasedání.