Aktuality

Věda a Výroční ceny Nadace Český literární fond za rok 2008

Věda a Výroční  ceny  Nadace  Český  literární  fond  za  rok  2008

Věda a Výroční ceny Nadace Český literární fond za rok 2008

dne 9. června byly v sále Kulturního centra Profesního domu MFF UK, v Praze předány výroční ceny za rok 2008.

Za vědeckou a odbornou literaturu získali Mgr. Jaroslav Cepák, PhD. a kolektiv za šestisetstránkovou monumentální knihu „Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky“ (Aventinum). Ve skvělé a vtipné laudaci, zhodnotil dílo prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. Uzavřel vtipně, že „naším ptákům jest pak záviděti tento bedekr, kdyby náhodou zapomněli, kam mají táhnout“.

Závěr večera patřil profesoru MUDr. Jaroslavu Blahošovi, DrSc., členu Učené společnosti ČR, předsedovi České lékařské společnosti J. E. P. Ředitel Nadace ČLF ing. Michal Novotný ocenil jeho dvacetileté působení v čele odborné komise pro vědu při Správní radě ČLF a předseda Správní rady prof. A Haman mu předal vzácný dar - velké bibliofilské vydání Máchova Máje s ilustracemi předních českých grafiků.

Profesor Blahoš, viditelně zaskočen, uvedl, že nečekaná pocta u něho vyvolala stresovou reakci, jež obecně vede k obraně buď útěkem, nebo bojem. Poznamenal, že „neuteče, aby mohl poděkovat vedení ČLF, administraci a jejím milým úřednicím a členům vědecké sekce“. Uvedl dále, že práce v sekci byla vždy radostná, neboť vždy byly a jsou v ní zastoupeny skvělé mozky z různých vědeckých oblastí a přitom vysoce a široce kultivovaní lidé. Je to prostředí pansofie, podle Komenského a současně i ráj srdce. Daru si velmi váží a zůstane symbolem radosti, jež mu pomůže vyhlazovat vrásky na čele i na duši“.

Za zvuků Pražského kytarového kvarteta skončil večer jednoty věd a umění, který proběhl v duchu nejlepších tradic české vzdělanosti.

red.