Aktuality

Vyjádření ČLS JEP ke konkurzu na vydavatelství Mladá fronta

Vyjádření ČLS JEP ke konkurzu na vydavatelství Mladá fronta

ČLS  JEP vydává celkem 31 časopis a z toho 13 časopisů ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Mladá fronta. Vyhlášení konkursu na Mladou frontu tak mohlo významně  destabilizovat vydávání těchto časopisů.

Jednání  předsednictva ČLS JEP dne 10. 3. 2020  navštívil na požádání Karel Novotný, MBA, ředitel divize Tištěných titulů MF, a Mgr. Petra Hýsková, insolvenční správkyně.

Ředitel Novotný ubezpečoval, že žádný z časopisů, ať výdělečný nebo prodělečný, není v ohrožení díky konkurzu. Garantoval stabilitu a kontinuitu, plný chod společnosti do finálního rozhodnutí soudu (tedy po několik příštích měsíců). Nyní poskytnutý úvěr s velkou pravděpodobností znamená i dlouhodobou stabilitu.

Vedení  ČLS JEP mělo několik schůzek s jinými potenciálními vydavateli odborných časopisů, takže zájem o naše tituly nepochybně je.

ČLS JEP svolá jednání redakčních rad dotčených časopisů a bude informovat o postupu všech jednání.

knižní části  odchází z Mladé fronty  šéfredaktorka Mgr. Mašková  i MUDr. Lízlerová. MF garantuje vydání knih, které byly nasmlouvány.  Pokud  autoři budou chtít s rukopisem odejít k jinému vydavateli, nebudou jim kladeny překážky.