Aktuality

Výsledky publikační soutěže o Cenu předsednictva za nejlepší vědeckou publikaci roku 2020

Výsledky publikační soutěže o Cenu předsednictva za nejlepší vědeckou publikaci roku 2020

Předsednictvo ČLS JEP odhlasovalo pořadí návrhů nejlepších vědeckých prací publikovaných v roce 2020.
Cenu Předsednictva získávají tyto práce:

1. místo

Uhrová, Tereza – Roth, Jan a kol.:
Neuropsychiatrie. Klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi

Praha, Maxdorf Jessenius 2020. ISBN 978-80-7345-619-1
(na návrh České neurologické společnosti ČLS JEP)

2. místo

Šebková, Alena – Zíma, Zdeněk a kol.:
Praktické dětské lékařství

Praha, Grada Publishing 2020. ISBN 978-80-271-1200-5
(na návrh Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP)

3. místo

Maláska, Jan – Stašek, Jan – Kratochvíl, Milan – Zvoníček, Václav a kol.:
Intenzivní medicína v praxi

Praha, Maxdorf Jessenius 2020. ISBN 978-80-7345-675-7
(na návrh České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP)

Cena v kategorii článků nebyla udělena.