Aktuality

Zemřel doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc

Zemřel doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc

S lítostí oznamujeme, že dne 15. 6. 2020 zemřel pan doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc., čestný člen a dlouholetý funkcionář České chirurgické společnosti ČLS JEP a čestný člen České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP. Od roku 1972 se jeho trvalým pracovištěm stala chirurgická klinika Fakultní nemocnice 3. LF UK, Královské Vinohrady v Praze. Za svou odbornou i organizační činnost obdržel řadu medailí a ocenění, například cenu Karla Maydla, pamětní medaili České společnosti pro úrazovou chirurgii, pamětní medaili Kamila Typovského České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, pamětní medaili 3. lékařské fakulty Karlovy Univerzity, medaili profesorů Kostlivého a Čárských od Slovenské chirurgické společnosti.

Čest jeho památce.

Parte