Aktuality

Zemřel doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc

Zemřel doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc

S lítostí oznamujeme odchod další legendy naší medicíny. Dne 4. 6. 2020 zemřel ve věku 91 let pan doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc., který se celý život věnoval gastroenterologii a endoskopii a stal se významným průkopníkem moderních vyšetřovacích metod.

Za svůj přínos získal v roce 1999 čestné členství České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a v roce 2009 byl oceněn pamětní medailí ČLS JEP.

Čest jeho památce.

Více z webu ČGS: https://www.cgs-cls.cz/smutecni-oznameni/