Aktuality

Zemřel doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. z Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK v Praze

Zemřel doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. z Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK v Praze

Dne 20. 6. 2021 zemřel bývalý předseda České fyziologické společnosti ČLS JEP (a její čestný člen) a dlouholetý šéfredaktor časopisu Československá fyziologie.

Čest jeho památce.

Zpráva Lékařské fakulty Univerzity Karlovy zde.