Aktuality

Zemřel přední český alergolog prof. MUDr. Václav Špičák

S lítostí oznamujeme, že ve věku 90 let zemřel pan prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., spoluzakladatel oboru alergologie a klinické imunologie v Československu a nositel Ceny Jana Evangelisty Purkyně z roku 2005 za celoživotní zásluhy. Byl dlouholetým předsedou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, zakladatelem České iniciativy pro astma a podporovatelem dětské pneumologie.

Poslední rozloučení se bude konat ve velké obřadní síni Strašnického krematoria ve čtvrtek 19. 9. v 11 hodin.

Smuteční parte