Aktuality

Zemřel přední český antropolog doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

Se zármutkem oznamujeme, že dne 24. 9. 2019 zemřel doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., čestný člen  Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP,  bývalý předseda České antropologické společnosti a člen mezinárodních antropologických společností. V roce 2018 mu ČLS JEP udělila za jeho záslužnou vědeckou a organizátorskou práci čestnou pamětní medaili. Více o něm čtěte zde.

Pohřeb se bude konat ve čtvrtek 3. 10. 2019 ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.

Čest jeho památce.