Aktuality

Zemřel prof. MUDr. Ctirad John, DrSc

Zemřel prof. MUDr. Ctirad John, DrSc

V pátek 12.10. 2018 zemřel ve věku 98 let prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. Prof. Ctirad John se narodil v roce 1920 v jihočeských Číčenicích. Gymnázium vystudoval ve Vodňanech, kde také v roce 1939 maturoval. Již před válkou nastoupil do prvního ročníku medicíny. Promoval v roce 1949 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

Celý život působil v Mikrobiologickém a imunologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK. Je žákem mikrobiologa prof. Františka Patočky, přátelství ho však pojilo i s jeho bratrem filozofem Janem Patočkou. Zabýval se především imunologií a mikrobiologií. Proslul nejen svou výzkumnou prací, kde dosáhl řady původních objevů, ale i skvělými odbornými a také společensky a filozoficky laděnými přednáškami. Jeho původní objevy se týkají například virulence brucely a adjuvantní stimulace protilátkové odpovědi na antigeny.

Celým generacím lékařů je však znám nejen jako učitel mikrobiologie a imunologie, ale také jako organizátor odborného života a popularizátor vědy. Ač mu několikrát hrozilo odvolání z funkce přednosty, přečkal období totality, profesorem byl však jmenován teprve v roce 1990. Významně se pak angažoval při demokratické obnově 1. lékařské fakulty UK i celé Univerzity Karlovy.

Prof. John byl opakovaně členem akademických senátů a etických komisí. Mimo jiné se podílel také na založení Učené společnosti ČR a České lékařské akademie. Je autorem mnoha vědeckých publikací a učebnic a mezi mikrobiology a imunology má mnoho žáků. V ČLS JEP získal ocenění čestnou i zlatou pamětní medailí, byl také čestným členem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii a České společnosti alergologie a klinické imunologie. Od ČLK získal titul Rytíř lékařského stavu.