Aktuality

Zemřel prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Dovolujeme si spolu s vedením Stomatologické kliniky – maxilofaciální chirurgie 1. Lékařské fakulty ty Univerzity Karlovy  Všeobecné fakultní nemocnice s velikým zármutkem oznámit, že dne 26. června 2017 náhle zemřel prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Panu profesorovi emeritnímu přednostovi Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze udělila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) Cenu J. E. Purkyně 2015.

Prof. Mazánek byl významnou osobou české medicíny zasahující svou činností do mnoha oborů, a to zejména stomatologie, čelistní a obličejové chirurgie, chirurgie a onkologie. Stál rovněž u rozvoje laserové medicíny v České Republice i v Evropě.

Parte [PDF]