Aktuality

Zemřel prof. MUDr. Milan Šamánek

Zemřel prof. MUDr. Milan Šamánek

S lítostí oznamujeme, že dne 29. dubna 2020 zemřel pan prof. MUDr. Milan Šamánek. Pan profesor se významně zasloužil o českou medicínu, když v roce 1977 velmi podstatně přispěl k založení Dětského kardiocentra v Praze. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, jejímž členem byl od roku 1955, mu udělila v roce 2001 své nejvyšší  vyznamenání, Cenu Jana Evangelisty Purkyně. Ta  je oceněním celoživotní obětavé práce v medicíně. Krom toho byl čestným členem České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Jeho odchodem ztrácíme nejen kolegu, učitele, významnou odbornou veličinu, ale i vzácného člověka, kterého jsme si vážili nejen pro jeho neocenitelnou práci v oboru dětská kardiologie.

Čest jeho památce.