Aktuality

Zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Dne 30. 1. 2020 náhle zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., bývalý předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a nositel zlaté medaile ČLS JEP.

Byl světově uznávaný odborník, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Vedl ji od roku 1999.

Parte

1. února 2020 vyšel v Mladé frontě dnes článek s názvem "Ženy už muže v rakovině plic dohánějí"