Aktuality

Zemřel prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Zemřel prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

Dne 1. 10. 2022  nás navždy opustil prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., dlouholetý člen ČLS JEP a bývalý přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Byl členem mnoha významných společností a organizací zabývajících se hygienou a životním prostředím ve vztahu k hodnocení zdravotních rizik expozice člověka toxickým látkám. Zabýval se také nemocniční hygienou a epidemiologií zhoubných novotvarů. Díky své obsáhlé vědecké činnosti i pedagogické práci patřil k našim nejvýznamnějším a i v cizině respektovaným odborníkům a stál při vypracování koncepce oborů hygiena a epidemiologie ČR.

Čest jeho památce.

oznámení

Podobné články