Aktuality

ZEMŘEL PROFESOR RAJKO DOLEČEK

Ve věku 92 let zemřel 20. 12. 2017 známý lékař česko-srbského původu a propagátor zdravé výživy Rajko Doleček.

Profesor Doleček popularizoval endokrinologii, diabetologii, zdravou výživu a dietologii, zejména v televizi a v populárně naučných knižních publikacích a byl čestným členem několika odborných společností ČLS JEP (České obezitologické, České endokrinologické, Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu, České společnosti úrazové chirurgie).