Aktuality

Zemřela doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc.

Zemřela doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc.

S lítostí oznamujeme, že dne 8. června 2020 zemřela paní doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc., bývalá přednostka Kliniky nemocí z povolání 1. LF UK a VFN v Praze, čestná členka Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a členka redakční rady časopisu Praktický lékař. Za celoživotní práci pro své obory nemoci z povolání a pracovní lékařství v nejrůznějších funkcích byla mnohokrát oceněna a zasadila se také o spravedlivé odškodňování všech pacientů s nemocemi z povolání.

Čest její památce.

Parte