Aktuality

Zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.

Se zármutkem oznamujeme, že dne 3. června 2019 náhle zemřela ve věku 90 let dlouholetá aktivní a posléze i čestná členka ČLS JEP paní doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. V letech 1998 - 2007 byla po dvě funkční období předsedkyní Společnosti pro epidemiologie a mikrobiologii ČLS JEP a zasloužila se významně o rozvoj oboru mikrobiologie a jeho reprezentaci. Za své výsledky byla mnohokrát oceněna (včetně zlaté pamětní medaile ČLS JEP v roce 2013) a vychovala také několik generací mikrobiologů-lékařů.

Čest její památce.