Aktuality

Zemřela prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

s hlubokým zármutkem oznamuje,

že dne 5. července 2017 zemřela ve věku 74 let

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.,

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Parte [PDF]